POL TARRES

2020

TEAMTTR Officine Rigamonti
MotoHusqvarna TE 300
CampionatiWESS Mondiale Enduro Estremo
Titoli 
Equipaggiato Action Power

2019

TEAMTTR Officine Rigamonti
MotoHusqvarna TE 300
CampionatiWESS Mondiale Enduro Estremo
Titoli10° Campionato del mondo
Enduro Wess 
Equipaggiato Action Power

2018

TEAMTTR Officine Rigamonti
MotoHusqvarna TE 300
CampionatiWESS Mondiale Enduro Estremo
Titoli 
Equipaggiato Action Power